Oferta

Przyjmuję dokumenty elektroniczne w formacie edytorów: Word, OpenOffice, InDesign, a także pliki PDF, Excel bądź PowerPoint. Korektę wykonuję w trybie rejestracji zmian. W przypadku plików PDF, poprawki nanoszone są w formie komentarzy, z kolei na wydrukach stosuję znaki korektorskie.

Korekta tekstu

Korekta polega na sprawdzeniu tekstu pod względem zgodności z zasadami polskiej ortografii, interpunkcji oraz gramatyki, a także poprawieniu błędów powstałych podczas składu publikacji (tzw. „literówki”).

Oferuję korektę różnego rodzaju tekstów, m.in.:

 • książki,
 • czasopisma,
 • materiały marketingowe,
 • strony WWW,
 • dokumenty (np. CV, list motywacyjny),
 • prace dyplomowe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie),
 • rozprawy doktorskie,
 • publikacje naukowe,
 • poradniki,
 • prezentacje multimedialne,
 • oraz inne, niewymienione typy tekstów.

Redagowanie tekstu

Oferuję redagowanie wszelkiego rodzaju tekstów. Usługa, oprócz podstawowej korekty językowej, obejmuje stylistyczną korektę wypowiedzi pisemnej, sprawdzenie materiału pod względem logicznej spójności oraz edytorsko-typograficzne opracowanie tekstu, będące dopełnieniem normy językowej. Sprawdzana jest wówczas: ortografia, interpunkcja, gramatyka, stylistyka, składnia, fleksja, a także warstwa logiczna i leksykalna.

Korekta prac dyplomowych i zaliczeniowych

Korekta prac dyplomowych obejmuje:

 • poprawę błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, gramatycznych, składniowych, stylistycznych oraz logicznych,
 • formatowanie przypisów, według obowiązujących reguł,
 • dostosowanie bibliografii do obowiązujących zasad zapisu bibliograficznego,
 • tworzenie strony tytułowej pracy,
 • tworzenie spisu treści oraz spisów tabel, wykresów i rysunków,
 • ustawienie interlinii, marginesów.

Korektę wykonuję zgodnie z wymaganiami stawianymi przez uczelnię. Poprawiona przeze mnie praca jest gotowa do wydruku. Koszt sprawdzenia pracy dyplomowej ustalam indywidualnie, w porozumieniu z Klientem, jest on uzależniony od terminu realizacji zlecenia oraz ilości niezbędnych zmian.